Tetor 31, 2017 | E martë

Share This Post With:

E-Mësimi: Punëtori e metodave dhe mundësive

image_07

Pjesëmarrësit e cilësuan punëtorinë si shumë të dobishme dhe me ndikim të drejtpërdrejtë mbi njohuritë e tyre për E- mësimin. (Foto nga: EUICC)

image_01

Pjesëmarrësit duke u njohur me njëri tjetrin ditën e parë të punëtorisë, para fillimit të punëtorisë. (Foto nga: EUICC)

image_02

Pas çdo ligjërate të paraqitur, pjesëmarrësit reflektuan në grupe mbi çka mësuan dhe arritën. Trajneri Avdyl Gashi ndihmon njërin nga grupet të përgatisin prezantimin e tyre. (Foto nga: EUICC)

image_03

Një nga grupet duke punuar së bashku gjatë punëtorisë (Foto nga: EUICC)

image_04

Pjesëmarrësit duke përmbledhur ditën e parë të punëtorisë, me një prezantim dhe një sesion pyetje përgjigje. (Foto nga: EUICC)

image_05

Pjesëmarrësit gjatë ditës së dytë të punëtorisë (Foto nga: EUICC)

image_06

Të gjithë pjesëmarrësit në punëtori u pajisën me certifikata. (Foto nga: EUICC)

Related Posts